4.12.2015
CONT_AD(2015)560864
NUOMONĖ
Biudžeto kontrolės komiteto
pateikta Konstitucinių reikalų komitetui
dėl skaidrumo, atskaitomybės ir sąžiningumo ES institucijose
(2015/2041(INI))
Nuomonės referentas: Tamás Deutsch

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 411kWORD 200k
Teisinis pranešimas