4.12.2015
CONT_AD(2015)560864
ATZINUMS
Sniegusi Budžeta kontroles komiteja
Konstitucionālo jautājumu komitejai
par pārredzamību, pārskatatbildību un integritāti ES iestādēs
(2015/2041(INI))
Atzinuma sagatavotājs: Tamás Deutsch

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 412kWORD 200k
Juridisks paziņojums