4.12.2015
CONT_AD(2015)560864
OPINIA
Komisji Kontroli Budżetowej
dla Komisji Spraw Konstytucyjnych
w sprawie rozliczalności, przejrzystości i rzetelności w instytucjach UE
(2015/2041(INI))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Tamás Deutsch

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 485kWORD 204k
Informacja prawna