4.12.2015
CONT_AD(2015)560864
STANOVISKO
Výboru pre kontrolu rozpočtu
pre Výbor pre ústavné veci
k transparentnosti, zodpovednosti a integrite v inštitúciách EÚ
(2015/2041(INI))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Tamás Deutsch

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 420kWORD 201k
Právne oznámenie