4.12.2015
CONT_AD(2015)560864
YTTRANDE
från budgetkontrollutskottet
till utskottet för konstitutionella frågor
över öppenhet, ansvarstagande och integritet i EU:s institutioner
(2015/2041(INI))
Föredragande av yttrande: Tamás Deutsch

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 184kWORD 190k
Rättsligt meddelande