12.4.2017
CONT_AD(2017)597708
UDTALELSE
fra Budgetkontroludvalget
til Udenrigsudvalget, Udviklingsudvalget og Budgetudvalget
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling (EFSD) og om oprettelse af en EFSD-garanti og en EFSD-garantifond
(COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD))
Ordfører: Indrek Tarand

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 377kWORD 145k
Juridisk meddelelse