12.4.2017
CONT_AD(2017)597708
LAUSUNTO
talousarvion valvontavaliokunnalta
ulkoasiainvaliokunnalle, kehitysvaliokunnalle ja budjettivaliokunnalle
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan kestävän kehityksen rahastosta (EKKR) ja siihen liittyvän EKKR-takuun ja EKKR-takuurahaston perustamisesta
(COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD))
Valmistelija: Indrek Tarand

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 462kWORD 146k
Oikeudellinen huomautus