12.4.2017
CONT_AD(2017)597708
NUOMONĖ
Biudžeto kontrolės komiteto
pateikta Užsienio reikalų, Vystymosi ir Biudžeto komitetams
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos darnaus vystymosi fondo (EDVF) ir EDVF garantijos bei EDVF garantijų fondo sukūrimo
(COM(2016) 0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD))
Nuomonės referentas: Indrek Tarand

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 696kWORD 102k
Teisinis pranešimas