12.4.2017
CONT_AD(2017)597708
ATZINUMS
Sniegusi Budžeta kontroles komiteja
Ārlietu komitejai, Attīstības komitejai un Budžeta komitejai
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas fondu ilgtspējīgai attīstībai (EFIA) un ar ko izveido EFIA garantiju un EFIA garantiju fondu
(COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD))
Atzinuma sagatavotājs: Indrek Tarand

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 697kWORD 136k
Juridisks paziņojums