12.4.2017
CONT_AD(2017)597708
ADVIES
van de Commissie begrotingscontrole
aan de Commissie buitenlandse zaken, de Commissie ontwikkelingssamenwerking en de Begrotingscommissie
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees fonds voor duurzame ontwikkeling (EFDO) en de oprichting van de EFDO-garantie en het EFDO-Garantiefonds
(COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD))
Rapporteur voor advies: Indrek Tarand

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 383kWORD 147k
Juridische mededeling