12.4.2017
CONT_AD(2017)597708
YTTRANDE
från budgetkontrollutskottet
för utskottet för utrikesfrågor, utskottet för utveckling och budgetutskottet
över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU) och om inrättandet av EFHU-garantin och EFHU-garantifonden
(COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD))
Föredragande av yttrande: Indrek Tarand

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 465kWORD 146k
Rättsligt meddelande