23.11.2017
CONT_AD(2017)606021
СТАНОВИЩЕ
на комисията по бюджетен контрол
на вниманието на комисията по бюджети
относно следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР за периода след 2020 г.
(2017/2052(INI))
Докладчик по становище: Петри Сарвама

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 593kWORD 77k
Правна информация