23.11.2017
CONT_AD(2017)606021
UDTALELSE
fra Budgetkontroludvalget
til Budgetudvalget
om den næste FFR: forberedelse af Parlamentets holdning til den flerårige finansielle ramme efter 2020
(2017/2052(INI))
Ordfører for udtalelse: Petri Sarvamaa

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 344kWORD 71k
Juridisk meddelelse