23.11.2017
CONT_AD(2017)606021
LAUSUNTO
talousarvion valvontavaliokunnalta
budjettivaliokunnalle
seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä: vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä koskevan parlamentin kannan valmistelu
(2017/2052(INI))
Valmistelija: Petri Sarvamaa

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 259kWORD 74k
Oikeudellinen huomautus