23.11.2017
CONT_AD(2017)606021
MIŠLJENJE
Odbora za proračunski nadzor
upućeno Odboru za proračune
o sljedećem VFO-u: priprema stajališta Parlamenta o VFO-u za razdoblje nakon 2020.
(2017/2052(INI))
Izvjestitelj za mišljenje: Petri Sarvamaa

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 577kWORD 74k
Pravna napomena