23.11.2017
CONT_AD(2017)606021
NUOMONĖ
Biudžeto kontrolės komiteto
pateikta Biudžeto komitetui
būsima DFP: Parlamento pozicijos dėl DFP po 2020 m. rengimas
(2017/2052(INI))
Nuomonės referentas: Petri Sarvamaa

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 525kWORD 70k
Teisinis pranešimas