23.11.2017
CONT_AD(2017)606021
OPINIA
Komisji Kontroli Budżetowej
dla Komisji Budżetowej
w sprawie następnych wieloletnich ram finansowych - przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego wieloletnich ram finansowych na okres po 2020 r.
(2017/2052(INI))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Petri Sarvamaa

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 584kWORD 75k
Informacja prawna