23.11.2017
CONT_AD(2017)606021
STANOVISKO
Výboru pre kontrolu rozpočtu
pre Výbor pre rozpočet
k budúcemu VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020
(2017/2052(INI))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Petri Sarvamaa

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 586kWORD 74k
Právne oznámenie