23.11.2017
CONT_AD(2017)606021
YTTRANDE
från budgetkontrollutskottet
till budgetutskottet
över nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga budgetramen efter 2020
(2017/2052(INI))
Föredragande av yttrande: Petri Sarvamaa

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 339kWORD 73k
Rättsligt meddelande