26.4.2018
CONT_AD(2018)615392
ARVAMUS
Esitaja: eelarvekontrollikomisjon
Saaja: kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
olukorra kohta Ungaris (vastavalt Euroopa Parlamendi 17. mai 2017. aasta resolutsioonile)
(2017/2131(INL))
Arvamuse koostaja: Ingeborg Gräßle

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 270kWORD 59k
Õigusalane teave