26.4.2018
CONT_AD(2018)615392
NUOMONĖ
Biudžeto kontrolės komiteto
pateikta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui
dėl padėties Vengrijoje (pagal 2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento rezoliuciją)
(2017/2131(INL))
Nuomonės referentė: Ingeborg Gräßle

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 510kWORD 55k
Teisinis pranešimas