11.10.2018
CONT_AD(2018)628627
HOLDNING I FORM AF ÆNDRINGSFORSLAG
fra Budgetkontroludvalget
til Regionaludviklingsudvalget
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om finansielle regler for nævnte fonde og for Asyl- og Migrationsfonden, Fonden for Intern Sikkerhed og instrumentet for grænseforvaltning og visa
(COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
For Budgetkontroludvalget: Iris Hoffmann

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 187kWORD 133k
Juridisk meddelelse