11.10.2018
CONT_AD(2018)628627
MUUDATUSETTEPANEKUTENA ESITATUD SEISUKOHT
Esitaja: eelarvekontrollikomisjon
Saaja: regionaalarengukomisjon
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi+, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nende ja Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisade rahastamisvahendi suhtes kohaldatavad finantseeskirjad
(COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
Eelarvekontrollikomisjoni nimel: Iris Hoffmann

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 187kWORD 155k
Õigusalane teave