11.10.2018
CONT_AD(2018)628627
KANTA TARKISTUKSINA
talousarvion valvontavaliokunnalta
aluekehitysvaliokunnalle
ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä
(COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
Talousarvion valvontavaliokunnan puolesta: Iris Hoffmann

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 186kWORD 156k
Oikeudellinen huomautus