11.10.2018
CONT_AD(2018)628627
STAJALIŠTE U OBLIKU AMANDMANA
Odbora za proračunski nadzor
upućeno Odboru za regionalni razvoj
o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijskih pravila za njih i za Fond za azil i migracije, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za upravljanje granicama i vize
(COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
U ime Odbora za proračunski nadzor: Iris Hoffmann

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 190kWORD 133k
Pravna napomena