11.10.2018
CONT_AD(2018)628627
NOSTĀJA GROZĪJUMU VEIDĀ
Sniegusi Budžeta kontroles komiteja
Reģionālās attīstības komitejai
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma un migrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Robežu pārvaldības un vīzu instrumentu
(COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
Budžeta kontroles komitejas vārdā: Iris Hoffmann

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 193kWORD 150k
Juridisks paziņojums