11.10.2018
CONT_AD(2018)628627
STANOWISKO W FORMIE POPRAWEK
Komisji Kontroli Budżetowej
dla Komisji Rozwoju Regionalnego
w sprawie Wniosku rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz
(COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
W imieniu Komisji Kontroli Budżetowej: Iris Hoffmann

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 201kWORD 157k
Informacja prawna