11.10.2018
CONT_AD(2018)628627
POZÍCIA VO FORME POZMEŇUJÚCICH NÁVRHOV
Výboru pre kontrolu rozpočtu
pre Výbor pre regionálny rozvoj
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl a migráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj na riadenie hraníc a víza
(COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
Za Výbor pre kontrolu rozpočtu: Iris Hoffmann

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 202kWORD 156k
Právne oznámenie