11.10.2018
CONT_AD(2018)628627
OSNUTEK STALIŠČA V OBLIKI PREDLOGOV SPREMEMB
Odbora za proračunski nadzor
za Odbor za regionalni razvoj
o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje ter za Sklad za azil in migracije, Sklad za notranjo varnost in Instrument za upravljanje meja in vizume
(COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
V imenu Odbora za proračunski nadzor: Iris Hoffmann

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih:
PDF 188kWORD 132k
Pravno obvestilo