11.10.2018
CONT_AD(2018)628627
STÅNDPUNKT I FORM AV ÄNDRINGSFÖRSLAG
från budgetkontrollutskottet
till utskottet för regional utveckling
om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt finansiella regler för dessa och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering
(COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
För budgetkontrollutskottet: Iris Hoffmann

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 188kWORD 155k
Rättsligt meddelande