26.9.2019
CONT_AD(2019)639783
СТАНОВИЩЕ
на комисията по бюджетен контрол
на вниманието на комисията по бюджети
относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година
(2019/2028(BUD))
Докладчик по становище: Корина Крецу

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 173kWORD 69k
Правна информация