26.9.2019
CONT_AD(2019)639783
NUOMONĖ
Biudžeto kontrolės komiteto
pateikta Biudžeto komitetui
dėl Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto
(2019/2028(BUD))
Nuomonės referentė: Corina Crețu

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 162kWORD 68k
Teisinis pranešimas