26.9.2019
CONT_AD(2019)639783
AVIZ
al Comisiei pentru control bugetar
destinat Comisiei pentru bugete
referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020
(2019/2028(BUD))
Raportoare pentru aviz: Corina Crețu

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 161kWORD 70k
Notă juridică