26.9.2019
CONT_AD(2019)639783
STANOVISKO
Výboru pre kontrolu rozpočtu
pre Výbor pre rozpočet
k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020
(2019/2028(BUD))
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Corina Crețu

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 167kWORD 68k
Právne oznámenie