26.9.2019
CONT_AD(2019)639783
YTTRANDE
från budgetkontrollutskottet
till budgetutskottet
över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020
(2019/2028(BUD))
Föredragande av yttrande: Corina Crețu

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 151kWORD 68k
Rättsligt meddelande