Grįžti į portalą Europarl

Choisissez la langue de votre document :

10.1.2019
CONT_AM(2019)632816
PAKEITIMAI
11 - 100
Nuomonės projektas
Joachim Zeller
(PE631.922v01-00)
Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklių nustatymas
Pasiūlymas dėl reglamento
(COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 313kWORD 106k
Teisinis pranešimas