Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

10.1.2019
CONT_AM(2019)632816
AMENDEMENTEN
11 - 100
Ontwerpadvies
Joachim Zeller
(PE631.922v01-00)
Vaststelling van voorschriften inzake steun voor de strategische plannen die de lidstaten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid opstellen (strategische plannen GLB) en die uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden gefinancierd
Voorstel voor een verordening
(COM(2018) 0392 final - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 318kWORD 105k
Juridische mededeling