Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

11.9.2019
CONT_AM(2019)641112
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1 - 16
Σχέδιο έκθεσης
Petri Sarvamaa
(PE638.757v01-00)
Απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2017: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO)
(2018/2208(DEC))

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 183kWORD 65k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου