PDF 194kWORD 273k

 

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

 

CONT(2019)0408_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Pondělí 8. dubna 2019, 15:00–19:00

Brusel

Místnost: József Antall (4Q1)

1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedkyně

3. Schválení zápisů ze schůzí:

         7. ledna 2019 PV – PE634.853v01-00

         21.–22. ledna 2019 PV – PE634.487v01-00

         29. ledna 2019 PV – PE634.739v01-00

         20. února 2019 PV – PE636.387v01-00

         11. března 2019 PV – PE636.390v01-00

         21. března 2019 PV – PE637.309v01-00

Společný bod s Výborem pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO)

4. Veřejné slyšení o boji proti celním podvodům

CONT/8/15873

 

Spoluzpravodajové:

 

Wolf Klinz (ALDE)
Arndt Kohn (S&D)

 

 

         slyšení
(viz samostatný návrh programu)

* * *

5. Částečná obměna členů Účetního dvora - rumunský kandidát

CONT/8/15598

* 2019/0802(NLE) 06341/2019 – C8-0049/2019

 

Zpravodaj:

 

Indrek Tarand (Verts/ALE)

PR – PE636.163v01-00

Příslušný výbor:

 

CONT

 

 

 

Slyšení s kandidátem jmenovaným Rumunskem Viorelem ȘTEFANEM

6. Částečná obměna členů Účetního dvora - chorvatský kandidát

CONT/8/15750

* 2019/0803(NLE) 07034/2019 – C8-0116/2019

 

Zpravodaj:

 

Indrek Tarand (Verts/ALE)

PR – PE636.349v02-00

Příslušný výbor:

 

CONT

 

 

 

Slyšení s kandidátkou jmenovanou Chorvatskem Ivanou MALETIĆOVOU

Neveřejná schůze

7. Slyšení týkající se EÚD – hodnocení, hlasování a přijetí návrhů zpráv

8. Různé

9. Příští schůze

         8. dubna 2019, 15:00–19:00 (Brusel)

         11. dubna 2019, 15:00–18:30 (Brusel)

         15. dubna 2019, 19:00–22:00 (Štrasburk)

Poslední aktualizace: 3. dubna 2019Právní upozornění