PDF 190kWORD 274k

 

Budžeta kontroles komiteja

 

CONT(2019)0408_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Pirmdien, 2019. gada 8. aprīlī, plkst. 15.00–19.00

Briselē

Telpa: József Antall (4Q1)

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

3. Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:

         2019. gada 7. janvārī PV – PE634.853v01-00

         2019. gada 21.–22. janvārī PV – PE634.487v01-00

         2019. gada 29. janvārī PV – PE634.739v01-00

         2019. gada 20. februārī PV – PE636.387v01-00

         2019. gada 11. martā PV – PE636.390v01-00

         2019. gada 21. martā PV – PE637.309v01-00

Kopīgs jautājums ar Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteju (IMCO)

4. Atklāta uzklausīšana par krāpšanas apkarošanu muitas jomā

CONT/8/15873

 

Līdzreferenti:

 

Wolf Klinz (ALDE)
Arndt Kohn (S&D)

 

 

         Uzklausīšana
(skatīt atsevišķu programmas projektu)

* * *

5. Revīzijas palātas locekļu daļēja nomaiņa — Rumānijas kandidāts

CONT/8/15598

* 2019/0802(NLE) 06341/2019 – C8-0049/2019

 

Referents:

 

Indrek Tarand (Verts/ALE)

PR – PE636.163v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

CONT

 

 

 

Rumānijas izvirzītā kandidāta Viorel ȘTEFAN uzklausīšana

6. Revīzijas palātas locekļu kolēģijas daļēja atjaunošana — Horvātijas kandidāts

CONT/8/15750

* 2019/0803(NLE) 07034/2019 – C8-0116/2019

 

Referents:

 

Indrek Tarand (Verts/ALE)

PR – PE636.349v02-00

Atbildīgā komiteja:

 

CONT

 

 

 

Horvātijas izvirzītās kandidātes Ivana MALETIĆ uzklausīšana

Aiz slēgtām durvīm

7. Eiropas Revīzijas palātas uzklausīšanas: ziņojumu projektu izvērtēšana, balsošana par tiem un to pieņemšana

8. Dažādi jautājumi

9. Nākamās sanāksmes

         2019. gada 8. aprīlī plkst. 15.00–19.00 (Briselē)

         2019. gada 11. aprīlī plkst. 15.00–18.30 (Briselē)

         2019. gada 15. aprīlī plkst. 19.00–22.00 (Strasbūra)

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 3. aprīlisJuridisks paziņojums