PDF 154kWORD 995k

 

Комисия по бюджетен контрол

 

CONT(2019)0724_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Сряда, 24 юли 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч.

Брюксел

Зала: „Йожеф Антал“ (6Q2)

24 юли 2019 г., 9.00–12.30 ч.

При закрити врати

1. Заседание на координаторите

* * *

24 юли 2019 г., 14.30–18.30 ч.

2. Приемане на дневния ред

3. Съобщения на председателя

4. Технически семинар относно междуинституционалното и вътрешноинституционалното сътрудничество в областта на бюджетния контрол с участието на:

- Европейска сметна палата, Анри Гретен, член на ЕСП, и
Мартин Вебер, директор на председателството на ЕСП
- Европейска комисия, представител на ГД „Бюджет“
- Служба на ЕП за парламентарни изследвания (EPRS)
- Тематичен отдел „Г“, Нилс Фишер, началник-отдел

5. Размяна на мнения относно приоритетите на комисията CONT за деветия парламентарен мандат

6. Разни въпроси

7. Следващи заседания

         4 септември 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч.

         5 септември 2019 г., 9.00–12.30 ч.

         25 септември 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч.

         26 септември 2019 г., 9.00–12.30 ч.

Последно осъвременяване: 18 юли 2019 г.Правна информация