PDF 158kWORD 259k

 

Budžeta kontroles komiteja

 

CONT(2019)0724_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Trešdien, 2019. gada 24. jūlijā, plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.30–18.30

Briselē

Telpa: József Antall (6Q2)

2019. gada 24. jūlijā plkst. 9.00–12.30

Aiz slēgtām durvīm

1. Koordinatoru sanāksme

* * *

2019. gada 24. jūlijā plkst. 14.30–18.30

2. Darba kārtības pieņemšana

3. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

4. Tehniskais darbseminārs par starpiestāžu un iekšējo sadarbību budžeta kontroles jomā, kurā piedalās:

- Eiropas Revīzijas palāta: Henri Grethen, Revīzijas palātas loceklis, un
Martin Weber, Revīzijas palātas Priekšsēdētāja biroja direktors
- Eiropas Komisija: DG BUDG pārstāvis
- Eiropas Parlamenta Izpētes dienests (EPRS)
- Politikas departaments D: Niels Fischer, nodaļas vadītājs

5. Viedokļu apmaiņa par CONT komitejas 9. sasaukuma prioritātēm

6. Dažādi jautājumi

7. Nākamās sanāksmes

         2019. gada 4. septembrī plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.30–18.30

         2019. gada 5. septembrī plkst. 9.00–12.30

         2019. gada 25. septembrī plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.30–18.30

         2019. gada 26. septembrī plkst. 9.00–12.30

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 18. jūlijsJuridisks paziņojums