PDF 157kWORD 259k

 

Komisja Kontroli Budżetowej

 

CONT(2019)0724_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Środa 24 lipca 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 14.30 – 18.30

Bruksela

Sala: József Antall (6Q2)

24 lipca 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30

Przy drzwiach zamkniętych

1. Posiedzenie koordynatorów

* * *

24 lipca 2019 r., w godz. 14.30 – 18.30

2. Przyjęcie porządku dziennego

3. Komunikaty przewodniczącej

4. Warsztaty techniczne na temat między- i wewnątrzinstytucjonalnej współpracy w dziedzinie kontroli budżetowej z udziałem następujących osób:

- Henri Grethen, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego
- Martin Weber, dyrektor Służb Prezesa ETO
- przedstawiciel DG BUDG w Komisji Europejskiej
- przedstawiciel Biura Analiz Parlamentu Europejskiego (EPRS)
- Niels Fischer, szef Departamentu Tematycznego D

5. Wymiana poglądów na temat priorytetów komisji CONT na 9. kadencję

6. Sprawy różne

7. Następne posiedzenia

         4 września 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 14.30 – 18.30

         5 września 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30

         25 września 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 14.30 – 18.30

         26 września 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30

Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2019Informacja prawna