PDF 158kWORD 259k

 

Výbor pre kontrolu rozpočtu

 

CONT(2019)0724_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

streda 24. júla 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h

Brusel

Miestnosť: József Antall (6Q2)

24. júla 2019 od 9.00 do 12.30 h

Za zatvorenými dverami

1. Schôdza koordinátorov

* * *

24. júla 2019 od 14.30 do 18.30 h

2. Prijatie programu schôdze

3. Oznámenia predsedníctva

4. Odborný seminár o medziinštitucionálnej a vnútroinštitucionálnej spolupráci v oblasti rozpočtovej kontroly, na ktorom sa zúčastnia:

– Európsky dvor audítorov: Henri Grethen, člen Európskeho dvora audítorov, a
Martin Weber, riaditeľ pre predsedníctvo Európskeho dvora audítorov
– Európska komisia: zástupca GR BUDG
– Výskumná služba Európskeho parlamentu (EPRS)
– tematická sekcia D: Niels Fischer, vedúci oddelenia

5. Výmena názorov o prioritách výboru CONT pre 9. volebné obdobie

6. Rôzne otázky

7. Nasledujúce schôdze

         4. septembra 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h

         5. septembra 2019 od 9.00 do 12.30 h

         25. septembra 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h

         26. septembra 2019 od 9.00 do 12.30 h

Posledná úprava: 19. júla 2019Právne oznámenie