PDF 175kWORD 291k

 

Komisja Kontroli Budżetowej

 

CONT(2019)0904_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Środa 4 września 2019 r., w godz. 14.30 – 18.30

Bruksela

Sala: Altiero Spinelli (1G-3)

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Komunikaty przewodniczącej

3. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

         10 lipca 2019 r. PV – PE639.881v01-00

         24 lipca 2019 r. PV – PE639.880v01-00

Przy drzwiach zamkniętych

4. Absolutorium za rok 2017: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)

CONT/9/00379

 2018/2208(DEC) COM(2018)0521[41] – C8-0359/2018

 

Sprawozdawca:

 

Petri Sarvamaa (PPE)

PR – PE638.757v01-00

Przedm. właśc.:

 

CONT

 

 

 

         Wysłuchanie z udziałem Niny Gregori, dyrektor wykonawczej Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)

(zaangażowana komisja - LIBE)

* * *

5. Absolutorium za rok 2017: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)

CONT/9/00379

 2018/2208(DEC) COM(2018)0521[41] – C8-0359/2018

 

Sprawozdawca:

 

Petri Sarvamaa (PPE)

PR – PE638.757v01-00

Przedm. właśc.:

 

CONT

 

 

 

         Rozpatrzenie projektu sprawozdania

         Termin składania poprawek: 6 września 2019 r., godz. 14.00

6. Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Rada i Rada Europejska

CONT/9/00359

 2018/2168(DEC) COM(2018)0521[03] – C8-0320/2018

 

Sprawozdawczyni:

 

Isabel García Muñoz (S&D)

 

Przedm. właśc.:

 

CONT

 

 

 

         Rozpatrzenie projektu sprawozdania

         Termin składania poprawek: 6 września 2019 r., godz. 14.00

7. Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 - wszystkie sekcje

CONT/9/00544

 2019/2028(BUD) 

 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

 

Corina Crețu (S&D)

 

Przedm. właśc.:

 

BUDG

 

 

Opiniodawcza:

 

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 

         Rozpatrzenie projektu opinii

         Termin składania poprawek: 6 września 2019 r., godz. 14.00

8. Sprawozdanie roczne OLAF za rok 2018

CONT/9/01054

         Wymiana poglądów z Ville Itälä, dyrektorem generalnym OLAF

9. Sprawozdanie roczne z działalności Komitetu Nadzoru OLAF za rok 2018

CONT/9/01056

         Wymiana poglądów z przewodniczącym Komitetu Nadzoru Janem Mulderem oraz członkami Komitetu Nadzoru

10. Sprawy różne

11. Następne posiedzenia

         25 września 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 14.30 – 18.30

         26 września 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30

Ostatnia aktualizacja: 29 lipca 2019Informacja prawna