PDF 165kWORD 1010k

 

Odbor za proračunski nadzor

 

CONT(2019)0904_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Seja

v sredo, 4. septembra 2019, od 14.30 do 18.30

Bruselj

Sejna soba: Altiero Spinelli (1G-3)

1. Sprejetje dnevnega reda

2. Sporočila predsednice

3. Sprejetje zapisnikov s sej:

         10. julij 2019 PV – PE639.881v01-00

         24. julij 2019 PV – PE639.880v01-00

Brez navzočnosti javnosti

4. Razrešnica 2017: Evropski azilni podporni urad (EASO)

CONT/9/00379

 2018/2208(DEC) COM(2018)0521[41] – C8-0359/2018

 

Poročevalec:

 

Petri Sarvamaa (PPE)

PR – PE638.757v01-00

Pristojni odbor:

 

CONT

 

 

         Predstavitev z izvršno direktorico Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) Nino Gregori

(pridruženi odbor - LIBE)

* * *

5. Razrešnica 2017: Evropski azilni podporni urad (EASO)

CONT/9/00379

 2018/2208(DEC) COM(2018)0521[41] – C8-0359/2018

Poročevalec:

 

Petri Sarvamaa (PPE)

PR – PE638.757v01-00

Pristojni odbor:

 

CONT

 

 

         Obravnava osnutka poročila

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 6. september 2019 ob 14.00

6. Razrešnica 2017: Splošni proračun EU – Svet in Evropski svet

CONT/9/00359

 2018/2168(DEC) COM(2018)0521[03] – C8-0320/2018

Poročevalka:

 

Isabel García Muñoz (S&D)

 

Pristojni odbor:

 

CONT

 

 

         Obravnava osnutka poročila

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 6. september 2019 ob 14.00

7. Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2020 - vsi oddelki

CONT/9/00544

 2019/2028(BUD) 

Pripravljavka mnenja:

 

Corina Crețu (S&D)

 

Pristojni odbor:

 

BUDG

 

 

Mnenje:

 

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

         Obravnava osnutka mnenja

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 6. september 2019 ob 14.00

8. Letno poročilo OLAF za leto 2018

CONT/9/01054

         Izmenjava mnenj z generalnim direktorjem urada OLAF Villejem Itäläjem

9. Letno poročilo o dejavnostih nadzornega odbora urada OLAF za leto 2018

CONT/9/01056

         Izmenjava mnenj s predsednikom nadzornega odbora Janom Mulderjem in člani nadzornega odbora

10. Razno

11. Naslednja seja

         25. september 2019, od 9.00 do 12.30 in od 14.30 do 18.30

         26. september 2019, od 9.00 do 12.30

Zadnja posodobitev: 29. julij 2019Pravno obvestilo