PDF 193kWORD 1055k

 

Biudžeto kontrolės komitetas

 

CONT(2019)0925_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2019 m. rugsėjo 25 d., trečiadienis, 9.00–12.30 val. ir 14.30–17.30 val.

2019 m. rugsėjo 26 d., ketvirtadienis, 9.00–12.30 val.

Briuselis

Salė: Paul-Henri Spaak (4B001)

2019 m. rugsėjo 25 d. 9.00–12.30 val.

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Pirmininkės pranešimai

*** Elektroninis balsavimas ***

3. 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO)

CONT/9/00379

 2018/2208(DEC) COM(2018)0521[41] – C8-0359/2018

 

Pranešėjas:

 

Petri Sarvamaa (PPE)

PR – PE638.757v01-00
AM – PE641.112v02-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT

 

 

 

         Pranešimo projekto tvirtinimas

4. 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Taryba ir Europos Vadovų Taryba

CONT/9/00359

 2018/2168(DEC) COM(2018)0521[03] – C8-0320/2018

 

Pranešėja:

 

Isabel García Muñoz (S&D)

PR – PE638.755v01-00
AM – PE641.114v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT

 

 

 

         Pranešimo projekto tvirtinimas

5. Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai

CONT/9/00544

 2019/2028(BUD) 11734/2019 – C9-0119/2019

 

Nuomonės referentė:

 

Corina Crețu (S&D)

PA – PE639.783v02-00
AM – PE641.113v01-00

Atsakingas komitetas:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

DT – PE639.763v02-00

 

         Nuomonės projekto tvirtinimas

*** Elektroninio balsavimo pabaiga ***

6. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija

CONT/9/01021

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Pranešėja:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

 

Atsakingas komitetas:

 

CONT

 

 

 

         Keitimasis nuomonėmis su Komisijos generalinių direktoratų atstovais dėl 2018 m. metinėse veiklos ataskaitose pareikštų išlygų:

– Mokslinių tyrimų ir inovacijų GD generaliniu direktoriumi Jean-Eric Paquet,
– Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD generaliniu direktoriumi Jerzy Bogdanu Plewa,
– Regioninės ir miestų politikos GD generaliniu direktoriumi Marcu Lemaître’u,
– Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD generaliniu direktoriumi Joostu Korte,
– Migracijos ir vidaus reikalų GD generaline direktore Paraskevi Michou ir
– Tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi GD generalinio direktoriaus pavaduotoju Koenu Doensu

2019 m. rugsėjo 25 d. 14.30–16.00 val.

7. 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija

CONT/9/01354

         Keitimasis nuomonėmis su už biudžetą ir žmogiškuosius išteklius atsakingu Komisijos nariu Günther'iu Oettinger'iu ir ataskaitos dėl tolesnių priemonių, susijusių su 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu (Finansinio reglamento 261 straipsnio 1 dalis) (COM(2019)334 final), pristatymas

8. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija

CONT/9/01021

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Pranešėja:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

 

Atsakingas komitetas:

 

CONT

 

 

 

         Keitimasis nuomonėmis su už biudžetą ir žmogiškuosius išteklius atsakingu Komisijos nariu Günther'iu Oettinger'iu ir toliau nurodytų dokumentų pristatymas:

– 2018 m. metinė ES biudžeto valdymo ir veiklos rezultatų ataskaita (COM(2019)299 final);
– 2018 m. atlikto vidaus audito metinė ataskaita biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai (Finansinio reglamento 118 straipsnio 4 dalis) (COM(2019)350 final)
Dalyvauja Europos Komisijos Vidaus audito tarnybos generalinis direktorius Manfred Kraff.

2019 m. rugsėjo 25 d. 16.00–17.30 val.

9. 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas

CONT/9/01353

         Keitimasis nuomonėmis su Europos Parlamento generaliniu sekretoriumi Klausu Welle dėl tolesnių priemonių, susijusių su 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu

10. Kiti klausimai

11. Kiti posėdžiai

         2019 m. spalio 8 d. 9.00–12.30 val. ir 14.30–18.30 val.

         2019 m. spalio 17 d. 9.00–12.30 val.

2019 m. rugsėjo 26 d. 9.00–12.30 val.

Uždaras

12. Koordinatorių posėdis

Atnaujinta: 2019 m. rugsėjo 24 d.Teisinis pranešimas