PDF 194kWORD 296k

 

Budžeta kontroles komiteja

 

CONT(2019)0925_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Trešdien, 2019. gada 25. septembrī, plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.30–17.30

Ceturtdien, 2019. gada 26. septembrī, plkst. 9.00–12.30

Briselē

Telpa: Paul-Henri Spaak (4B001)

2019. gada 25. septembrī plkst. 9.00–12.30

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

*** Elektroniskā balsošana ***

3. 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO)

CONT/9/00379

 2018/2208(DEC) COM(2018)0521[41] – C8-0359/2018

 

Referents:

 

Petri Sarvamaa (PPE)

PR – PE638.757v01-00
AM – PE641.112v02-00

Atbildīgā komiteja:

 

CONT

 

 

 

         Ziņojuma projekta pieņemšana

4. ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Padome un Eiropadome

CONT/9/00359

 2018/2168(DEC) COM(2018)0521[03] – C8-0320/2018

 

Referente:

 

Isabel García Muñoz (S&D)

PR – PE638.755v01-00
AM – PE641.114v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

CONT

 

 

 

         Ziņojuma projekta pieņemšana

5. Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas

CONT/9/00544

 2019/2028(BUD) 11734/2019 – C9-0119/2019

 

Atzinuma sagatavotāja:

 

Corina Crețu (S&D)

PA – PE639.783v02-00
AM – PE641.113v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

DT – PE639.763v02-00

 

         Atzinuma projekta pieņemšana

*** Elektroniskās balsošanas beigas ***

6. ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija

CONT/9/01021

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Referente:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

 

Atbildīgā komiteja:

 

CONT

 

 

 

         Viedokļu apmaiņa ar Komisijas ģenerāldirektorātu pārstāvjiem par iebildumiem, kas pausti 2018. gada darbības pārskatos:

- Jean-Eric Paquet, Pētniecības un inovācijas ģenerāldirektorāta (DG RTD) ģenerāldirektors;
- Jerzy Bogdan Plewa, Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāta (DG AGRI) ģenerāldirektors;
- Marc Lemaître, Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāta (DG REGIO) ģenerāldirektors;
- Joost Korte, Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāta (DG EMPL) ģenerāldirektors;
- Paraskevi Michou, Migrācijas un iekšlietu ģenerāldirektorāta (DG HOME) ģenerāldirektors;
- Koen Doens, Starptautiskās sadarbības un attīstības ģenerāldirektorāta (DG DEVCO) ģenerāldirektora vietnieks

2019. gada 25. septembrī plkst. 14.30–16.00

7. ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija

CONT/9/01354

         Viedokļu apmaiņa ar budžeta un cilvēkresursu komisāru Günther H. Oettinger un ziņojuma izklāsts par turpmāko rīcību attiecībā uz 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (Finanšu regulas 261. panta 1. punkts (COM(2018)334) final)

8. ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija

CONT/9/01021

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Referente:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

 

Atbildīgā komiteja:

 

CONT

 

 

 

         Viedokļu apmaiņa ar budžeta un cilvēkresursu komisāru Günther H. Oettinger un iepazīstināšana ar šādiem dokumentiem:

- 2018. gada ES budžeta gada pārvaldības un snieguma ziņojums (COM(2018)299 final);
- Gada ziņojums budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par 2018. gadā veiktajām iekšējām revīzijām (Finanšu regulas 118. panta 4. punkts (COM(2019)350 final)),
klātesot Eiropas Komisijas Iekšējās revīzijas dienesta ģenerāldirektoram Manfred Kraff

2019. gada 25. septembrī plkst. 16.00–17.30

9. ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments

CONT/9/01353

         Viedokļu apmaiņa ar Eiropas Parlamenta ģenerālsekretāru Klaus Welle par turpmāko rīcību saistībā ar 2017. gada budžeta izpildes apstiprināšanu

10. Dažādi jautājumi

11. Nākamās sanāksmes

         2019. gada 8. oktobrī plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.30–18.30

         2019. gada 17. oktobrī plkst. 9.00–12.30

2019. gada 26. septembrī plkst. 9.00–12.30

Aiz slēgtām durvīm

12. Koordinatoru sanāksme

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 23. septembrisJuridisks paziņojums