PDF 192kWORD 1048k

 

Comisia pentru control bugetar

 

CONT(2019)0925_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Miercuri, 25 septembrie 2019, 9.00 - 12.30 și 14.30 - 17.30

Joi, 26 septembrie 2019, 9.00 - 12.30

Bruxelles

Sala: Paul-Henri Spaak (4B001)

25 septembrie 2019, 9.00 - 12.30

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Comunicări ale președinției

*** Votare electronică ***

3. Descărcarea de gestiune 2017: Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO)

CONT/9/00379

 2018/2208(DEC) COM(2018)0521[41] – C8-0359/2018

 

Raportor:

 

Petri Sarvamaa (PPE)

PR – PE638.757v01-00
AM – PE641.112v02-00

Comisie competentă:

 

CONT

 

 

 

         Adoptarea proiectului de raport

4. Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Consiliul și Consiliul European

CONT/9/00359

 2018/2168(DEC) COM(2018)0521[03] – C8-0320/2018

 

Raportoare:

 

Isabel García Muñoz (S&D)

PR – PE638.755v01-00
AM – PE641.114v01-00

Comisie competentă:

 

CONT

 

 

 

         Adoptarea proiectului de raport

5. Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 - toate secțiunile

CONT/9/00544

 2019/2028(BUD) 11734/2019 – C9-0119/2019

 

Raportoare pentru aviz:

 

Corina Crețu (S&D)

PA – PE639.783v02-00
AM – PE641.113v01-00

Comisie competentă:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

DT – PE639.763v02-00

 

         Adoptarea proiectului de aviz

*** Sfârșitul votării electronice ***

6. Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al Uniunii - Comisia Europeană

CONT/9/01021

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Raportoare:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

 

Comisie competentă:

 

CONT

 

 

 

         Schimb de opinii cu direcțiile generale ale Comisiei cu privire la rezervele formulate în rapoartele lor anuale de activitate pe 2018:

- dl Jean-Eric Paquet, director general al Direcției Generale Cercetare și Inovare (DG RTD),
- dl Jerzy Bogdan Plewa, director general al Direcției Generale Agricultură și Dezvoltare Rurală (DG AGRI),
- dl Marc Lemaître, director general al Direcției Generale Politică Regională și Urbană (DG REGIO),
- dl Joost Korte, director general al Direcției Generale Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune (DG EMPL)
- dna Paraskevi Michou, directoare generală a Direcției Generale Migrație și Afaceri Interne (DG HOME) și
- dl Koen Doens, director general adjunct al Direcției Generale Cooperare Internațională și Dezvoltare (DG DEVCO).

25 septembrie 2019, 14.30 - 16.00

7. Descărcarea de gestiune 2017: Bugetul general al UE – Comisia Europeană

CONT/9/01354

         Schimb de opinii cu comisarul Günther Oettinger, responsabil pentru buget și resurse umane, și prezentarea raportului privind acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru exercițiul financiar 2017 [articolul 261 alineatul (1) din Regulamentul financiar (COM(2019)0334).

8. Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al Uniunii - Comisia Europeană

CONT/9/01021

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Raportoare:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

 

Comisie competentă:

 

CONT

 

 

 

         Schimb de opinii cu comisarul Günther Oettinger, responsabil pentru buget și resurse umane, și prezentarea următoarelor documente:

- Raportul anual pentru 2018 privind gestionarea și performanța bugetului UE (COM(2019)0299);
- Raportul anual către autoritatea care acordă descărcarea de gestiune privind auditurile interne desfășurate în anul 2018 [articolul 118 alineatul (4) din Regulamentul financiar (COM(2019)0350)]
în prezența domnului Manfred Kraff, directorul general al Serviciului de Audit Intern din cadrul Comisiei Europene

25 septembrie 2019, 16.00 - 17.30

9. Descărcarea de gestiune 2017: Bugetul general al UE – Parlamentul European

CONT/9/01353

         Schimb de opinii cu Secretarul General al Parlamentului European, Klaus Welle privind acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru 2017

10. Chestiuni diverse

11. Reuniuni următoare

         8 octombrie 2019, 9.00 - 12.30 și 14.30 - 18.30

         17 octombrie 2019, 9.00 - 12.30

26 septembrie 2019, 9.00 - 12.30

Cu ușile închise

12. Reuniune a coordonatorilor

Ultima actualizare: 23 septembrie 2019Notă juridică