PDF 177kWORD 290k

 

Odbor za proračunski nadzor

 

CONT(2019)1008_1

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA

Sjednica

utorak 8. listopada 2019., 9:00 – 12:30 i 15:00 – 18:30

Bruxelles

Dvorana: Altiero Spinelli (3E-2)

8. listopada 2019., 9:00 – 11:00

1. Usvajanje dnevnog reda

2. Priopćenja predsjedateljice

3. Godišnje izvješće Europskog revizorskog suda za 2018.

CONT/9/01487

 

Izvjestiteljica:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

         Predstavljanje godišnjeg izvješća o financijskoj godini 2018. – Klaus-Heiner Lehne, predsjednik Suda

U nazočnosti
– Günthera Oettingera, povjerenika za proračun i ljudske resurse i
– Lazarosa S. Lazaroua, člana Suda, doajena V. revizijskog vijeća specijaliziranog za rashodovna područja financija i administracije EU-a

8. listopada 2019., 11:00 – 12:30

4. Brza analiza slučaja Europskog revizorskog suda - Izvješćivanje o održivosti: pregled stanja u institucijama i agencijama EU-a

CONT/9/01486

 

Izvjestiteljica:

 

Lara Wolters (S&D)

 

 

         Predstavljanje kratkog tematskog pregleda članice Europskog revizorskog suda nadležne za izvješćivanje, Eve Lindström

5. Tematsko izvješće Europskog revizorskog suda br. 14/2019 (razrješnica za 2018.): „Iznesite svoje mišljenje!”: javna savjetovanja Komisije potiču građane na aktivnije sudjelovanje, ali ne ispunjavaju puni potencijal kao aktivnosti otvaranja prema javnosti
 

CONT/9/01484

         Izlaganje tematskog izvješća članice Europskog revizorskog suda nadležne za izvješćivanje, Annemie Turtelboom

8. listopada 2019., 15:00 – 17:00

*** Elektroničko glasovanje ***

6. Istrage koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) u pogledu suradnje s Uredom europskog javnog tužitelja i djelotvornosti istraga koje provodi OLAF

CONT/9/01460

***I 2018/0170(COD) COM(2018)0338 – C8-0214/2018

 

Izvjestitelj:

 

Marian-Jean Marinescu (PPE)

 

Nadležni odbor:

 

CONT

 

 

 

         Glasovanje o odluci o pokretanju međuinstitucijskih pregovora

7. Program EU-a za borbu protiv prijevara

CONT/9/01461

***I 2018/0211(COD) COM(2018)0386 – C8-0236/2018

 

Izvjestitelj:

 

Tamás Deutsch (PPE)

 

Nadležni odbor:

 

CONT

 

 

 

         Glasovanje o odluci o pokretanju međuinstitucijskih pregovora

*** Kraj elektroničkog glasovanja ***

8. Tematsko izvješće Europskog revizorskog suda br. 7/2019 (razrješnica za 2018.): Mjere EUa za prekograničnu zdravstvenu zaštitu: ambicije su velike, ali potrebno je bolje upravljanje

CONT/9/01485

 

Izvjestitelj:

 

Cristian Ghinea (Renew)

 

 

         Izlaganje tematskog izvješća člana Europskog revizorskog suda nadležnog za izvješćivanje, Nikolaosa Milionisa

9. Tematsko izvješće Europskog revizorskog suda br. 12/2019 (razrješnica za 2018.): E-trgovina: za velik dio izazova pri naplati PDV a i carina tek treba pronaći rješenje

CONT/9/01480

 

Izvjestitelj:

 

Tamás Deutsch (PPE)

 

 

         Izlaganje tematskog izvješća članice Europskog revizorskog suda nadležne za izvješćivanje, Ildiko Gall-Pelcz

10. Razno

11. Sljedeće sjednice

         17. listopada 2019., 9:00 – 12:30

8. listopada 2019., 17:00 – 18:30

Zatvoreno za javnost

12. Sastanak koordinatora

Posljednje ažuriranje: 7. listopada 2019.Pravna napomena